ПРОИЗВОДИ

ПРОИЗВОДИ

Етфарм ЛПИС

Систем за идентификацију парцела

Интегрише катастарске, сателитске и податке о пријавама за подстицаје.

ВИШЕ

Етфарм ЗИС

Земљишни информациони систем

Намијењен за управљање државним земљиштем, концесијама, закупима

ВИШЕ

Етфарм ПОЉЕ

Етфарм ПОЉЕ

Намијењен пољопривредним произвођачима и савјетницима

ВИШЕ

ЕПИГИС

ЕПИГИС

Управљање  епидемиолошким ризицима

ВИШЕ

Партиципативни ГИС

ПГИС

Сарадња корисника (становништва, привредних субјеката) са надлежним службама

ВИШЕ

Пожарни ГИС

ФГИС

Прогноза ризика од пожара у реалном времену

ВИШЕ
LPIS

Етфарм LPIS

Интегрисање катастарских, сателитских и података о пријавама за подстицаје

Етфарм ЗИС

Намијењен за управљање државним земљиштем, концесијама, закупима

POLJE

Етфарм ПОЉЕ

Намијењен пољопривредним произвођачима и савјетницима

ЕПИГИС

Управљање  епидемиолошким ризицима

prijava nepravilnosti - Copy

ПГИС

Сарадња корисника са надлежним службама

ФГИС

Прогноза ризика од пожара у реалном времену