О НАМА

О НАМА

Гистел, ваш водич кроз простор

Око 70% свих информација које људи користе и размјењују између себе, у пословању, управи и свим осталим активностима, имају просторни карактер. Могу се просторно одредити и идентификовати.

Данас се не може замислити ни један вид људских активности без свакодневног кориштења просторних података и просторних информација, од простог кориштења интерактивних мапа и навигација да се пронађе одређена локација, до сложених анализа и система који обрађују велике количине података продукујући информације које помажу у пословању и доношењу одлука.

Технолошки напредак је условио да се већина људи, пословних и управних субјеката свакодневно сусрећу са просторним информацијама и геоинформационим технологијама које их продукују. Просторни подаци и квалитетне просторне информације на данашњем степену развоја цивилизације представљају један од важнијих предуслова развоја друштвене заједнице и успјешног пословања компанија.

Препознајући значај просторних информација и геоинформационих технологија 2018 основали смо компанију Гистел. Наша компанија базирана је на консалтинг, прикупљање и анализу података, пропагирање, пројектовање и развој иновативних информационих рјешења у области савременог пословања, са фокусом на дигитализацију пословних процеса, кроз имплементацију геоинформационих технологија и географских информационих система (ГИС).

Наша компанија је настала из научне базе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, са којим има и партнерску сарадњу. Гистел представља примјер повезивања научне заједнице и пословног свијета. Кроз реализацију пројеката које реализује Гистел ангажује се довољан број експерата из академске заједнице са највећим научним референцама, што је гарант имплементације савремених научних достигнућа и квалитета реализације послова. Гистел се базирао на домаћим људским ресурсима, чију потенцијалну базу чине студенти који се школују за геоинформационе технологије. Такоће, Гистел се базирао на развој властитих производа, избјегавајући готова рјешења, са визијом имплементације не само у локалнм оквирима, већ и на међународном нивоу.

Гистел у свом пословању значајну пажњу поклања успостави сарадње са појединцима и сродним компанијама.

Сви заинтересовани су добродошли да разговарамо о идејама и заједничком напретку.

Сарадња је формула успјеха.

 

проф. др Даворин Бајић

мр Драгутин Аџић