PROIZVODI

Etfarm LPIS

Sistem za indetifikaciju parcela

Integriše katastarske, satelitske i podatke o prijavama za podsticaje.

VIŠE

Etfarm ZIS

Zemljišni informacioni sistem

Namijenjen za upravljanje državnim zemljištem, koncesijama, zakupima

VIŠE

Etfarm POLJE

Etfarm POLJE

Namijenjen poljoprivrednim proizvođačima i savjetnicima

VIŠE

EPIGIS

EPIGIS

Upravljanje epidemiološkim rizicima

VIŠE

Participativni GIS

PGIS

Saradnja korisnika (stanovništva, privrednih subjekata) sa nadležnim službama

VIŠE

Požarni GIS

FGIS

Prognoza rizika od požara u realnom vremenu

VIŠE
LPIS

Etfarm LPIS

Integrisanje katastarskih, satelitskih i podataka o prijavama za podsticaje

Etfarm ZIS

Namijenjen za upravljanje državnim zemljištem, koncesijama, zakupima

POLJE

Etfarm POLJE

Namijenjen poljoprivrednim proizvođačima i savjetnicima

EPIGIS

Upravljanje epidemiološkim rizicima

prijava nepravilnosti - Copy

PGIS

Saradnja korisnika sa nadležnim službama

FGIS

Prognoza rizika od požara u realnom vremenu