O NAMA

O NAMA

Gistel, vaš vodič kroz prostor

Oko 70% svih informacija koje ljudi koriste i razmjenjuju između sebe, u poslovanju, upravi i svim ostalim aktivnostima, imaju prostorni karakter. Mogu se prostorno odrediti i identifikovati.

Danas se ne može zamisliti ni jedan vid ljudskih aktivnosti bez svakodnevnog korištenja prostornih podataka i prostornih informacija, od prostog korištenja interaktivnih mapa i navigacija da se pronađe određena lokacija, do složenih analiza i sistema koji obrađuju velike količine podataka produkujući informacije koje pomažu u poslovanju i donošenju odluka.

Tehnološki napredak je uslovio da se većina ljudi, poslovnih i upravnih subjekata svakodnevno susreću sa prostornim informacijama i geoinformacionim tehnologijama koje ih produkuju. Prostorni podaci i kvalitetne prostorne informacije na današnjem stepenu razvoja civilizacije predstavljaju jedan od važnijih preduslova razvoja društvene zajednice i uspješnog poslovanja kompanija.
Prepoznajući značaj prostornih informacija i geoinformacionih tehnologija 2018 osnovali smo kompaniju Gistel. Naša kompanija bazirana je na konsalting, prikupljanje i analizu podataka, propagiranje, projektovanje i razvoj inovativnih informacionih rješenja u oblasti savremenog poslovanja, sa fokusom na digitalizaciju poslovnih procesa, kroz implementaciju geoinformacionih tehnologija i geografskih informacionih sistema (GIS).
Naša kompanija je nastala iz naučne baze Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, sa kojim ima i partnersku saradnju. Gistel predstavlja primjer povezivanja naučne zajednice i poslovnog svijeta. Kroz realizaciju projekata koje realizuje Gistel angažuje se dovoljan broj eksperata iz akademske zajednice sa najvećim naučnim referencama, što je garant implementacije savremenih naučnih dostignuća i kvaliteta realizacije poslova. Gistel se bazirao na domaćim ljudskim resursima, čiju potencijalnu bazu čine studenti koji se školuju za geoinformacione tehnologije.

Takođe, Gistel se bazirao na razvoj vlastitih proizvoda, izbjegavajući gotova rješenja, sa vizijom implementacije ne samo u lokalnm okvirima, već i na međunarodnom nivou.
Gistel u svom poslovanju značajnu pažnju poklanja uspostavi saradnje sa pojedincima i srodnim kompanijama. Svi zainteresovani su dobrodošli da razgovaramo o idejama i zajedničkom napretku. Saradnja je formula uspjeha.

prof. dr Davorin Bajić
mr Dragutin Adžić