Етфарм ПОЉЕ

Етфарм ПОЉЕ

Информациони систем намијењен пољопривредним произвођачима и савјетницима. Омогућава праћење развоја усјева, вегетационог и здравственог статуса усјева, одређивање оптималних рокова за ђубрење и наводњавање, одређивање количине ђубрива, азотни статус, дефинисање менаџмент зона на парцели итд.

Карактеристике:

Интегрисани обрађени сателитски снимци

Мапе вегетационих индекса за парцелу (NDVI, SAVI, PSRI, NDMI…)

Mape biofizičkih varijabli (LAI, FAPAR, FCOVER, садржај хлорофила)

Агроклиматске и агрометеоролошке варијабле по парцели (температуре, падавине, влажност, евапотранспирација итд.)

Историјски преглед свих статистичких и графичких (мапе) података

Филтрирање по датуму, парцели и индексу

Књига поља

Информације о свим парцелама на једном мјесту

Аналитички алати за одређивање азотног статуса, потребних количина воде, менаџмент зонирање, агрометеоролошке анализе (суме дневних температура, GDU индекс, евапотранспирација, индекс влажности, коефицијент усјева итд.)

Прецизна пољопривреда – локализован третман на парцели

Финансијски калкулатор

Алати за креирање извјештаја

Принтање мапа

Алати за размјеравање

ГПС навођење

Експорт аналитичких мапа у форматима прилагођеним за пренос на уређаје интегрисане на пољопривредним машинама

Метеоролошка прогноза