Etfarm POLJE

Etfarm POLJE

Informacioni sistem namijenjen poljoprivrednim proizvođačima i savjetnicima. Omogućava praćenje razvoja usjeva, vegetacionog i zdravstvenog statusa usjeva, određivanje optimalnih rokova za đubrenje i navodnjavanje, određivanje količine đubriva, azotni status, definisanje menadžment zona na parceli itd.

Karakteristike:

Integrisani obrađeni satelitski snimci

Mape vegetacionih indeksa za parcelu (NDVI, SAVI, PSRI, NDMI…)

Mape biofizičkih varijabli (LAI, FAPAR, FCOVER, sadržaj hlorofila)

Agroklimatske i agrometeorološke varijable po parceli (temperature, padavine, vlažnost, evapotranspiracija itd.)

Istorijski pregled svih statističkih i grafičkih (mape) podataka

Filtriranje po datumu, parceli i indeksu

Knjiga polja

Informacije o svim parcelama na jednom mjestu

Analitički alati za određivanje azotnog statusa, potrebnih količina vode, menadžment zoniranje, agrometeorološke analize (sume dnevnih temperatura, GDU indeks, evapotranspiracija, indeks vlažnosti, koeficijent usjeva itd.)

Precizna poljoprivreda – lokalizovan tretman na parceli

Finansijski kalkulator

Alati za kreiranje izvještaja

Printanje mapa

Alati za razmjeravanje

GPS navođenje

Eksport analitičkih mapa u formatima prilagođenim za prenos na uređaje integrisane na poljoprivrednim mašinama

Meteorološka prognoza