Геомаркетинг

Геомаркетинг

Анализа локације геомаркетингом мјери потенцијалне локације према стварним мјерним подацима. Геомаркетинг вам на брзину пружа све важне информације и говори вам шта апсолутно морате узети у обзир.

Сума свих података и информација прикупљених анализом геомаркетинга помаже пословним субјектима усклађивање  производа и услуга са животним стилом, навикама и режимима корисника, те одговара на најчешћа маркетиншка питања као што су:

Ко су потенцијални купци и гдје се налазе?

Које су карактерисике насељених подручја?

Колико је потенцијални промет и гдје је највећи потенцијал раста?

Гдје позиционирати нову пословну јединицу, а гдје проширити посотојеће?

Који удио тржишта је могуће очекивати?

Како категоризирати клијенте према нпр. укупном промету и структури продаје?

Како оптимизовати продајну мрежу, односно одабрати најбољу продајну локацију?

Како најбоље организовати сервисну мрежу према специфичним потребама корисника у циљним подручјима?

Положај конкуренције?

Гдје, како и када промовисати производе?