Geomarketing

Geomarketing

Analiza lokacije geomarketingom mjeri potencijalne lokacije prema stvarnim mjernim podacima. Geomarketing vam na brzinu pruža sve važne informacije i govori vam šta apsolutno morate uzeti u obzir.

Suma svih podataka i informacija prikupljenih analizom geomarketinga pomaže poslovnim subjektima usklađivanje proizvoda i usluga sa životnim stilom, navikama i režimima korisnika, te odgovara na najčešća marketinška pitanja kao što su:

Ko su potencijalni kupci i gdje se nalaze?

Koje su karakterisike naseljenih područja?

Koliko je potencijalni promet i gdje je najveći potencijal rasta?

Gdje pozicionirati novu poslovnu jedinicu, a gdje proširiti posotojeće?

Koji udio tržišta je moguće očekivati?

Kako kategorizirati klijente prema npr. ukupnom prometu i strukturi prodaje?

Kako optimizovati prodajnu mrežu, odnosno odabrati najbolju prodajnu lokaciju?

Kako najbolje organizovati servisnu mrežu prema specifičnim potrebama korisnika u ciljnim područjima?

Položaj konkurencije?

Gdje, kako i kada promovisati proizvode?