Даљинска детекција

Даљинска детекција

Око наше планете кружи велики број сателита, како комерцијалних, тако и некомерицјалних, који снимају земљину површину различитим типовима сензора, те на тај начин прикупљају велике количине података у виду сателитских снимака. Сателитски снимци као продукти даљинске детекције данас су постали незамјењиви у различитим аспектима људских активности – планирања, пословања, управљања.

Мултиспектрални и радарски сателитски снимци омогућавају идентификацију структура, својстава и промјена на земљиној површини велике прецизности. Пољопривреда, саобраћај, водопривреда, шумарство, урбанизам и заштита животне средине су области гдје примјена даљинске детекције има велики значај.

Један од наших примарних сервиса је производња и дистрибуција информација добијених примјеном метода даљинске детекције.

Ту прије свега мислимо на прикупљање обраду и анализу сателитских снимака, као и података прикупљених путем различитих сензора.  Вршимо прикупљање и обраду сателитских снимака, различитих сензора, високе резолуције, комерцијалних и некомерцијалних свемирских програма (ЕСА, НАСА, Планет, ЦСА АСЦ, СИИС итд.). У зависности од ваших захтјева предложићемо вам оптимални тип снимака и нивое анализа. Имамо развијене високософистициране алгоритме за процесуирње и анализу свих врста сателитских снимака, на основу чега можемо да идентификујемо проблеме и предложимо вам рјешења.