Daljinska detekcija

Daljinska detekcija

Oko naše planete kruži veliki broj satelita, kako komercijalnih, tako i nekomericjalnih, koji snimaju zemljinu površinu različitim tipovima senzora, te na taj način prikupljaju velike količine podataka u vidu satelitskih snimaka. Satelitski snimci kao produkti daljinske detekcije danas su postali nezamjenjivi u različitim aspektima ljudskih aktivnosti – planiranja, poslovanja, upravljanja.

Multispektralni i radarski satelitski snimci omogućavaju identifikaciju struktura, svojstava i promjena na zemljinoj površini velike preciznosti. Poljoprivreda, saobraćaj, vodoprivreda, šumarstvo, urbanizam i zaštita životne sredine su oblasti gdje primjena daljinske detekcije ima veliki značaj.

Jedan od naših primarnih servisa je proizvodnja i distribucija informacija dobijenih primjenom metoda daljinske detekcije.

Tu prije svega mislimo na prikupljanje obradu i analizu satelitskih snimaka, kao i podataka prikupljenih putem različitih senzora. Vršimo prikupljanje i obradu satelitskih snimaka, različitih senzora, visoke rezolucije, komercijalnih i nekomercijalnih svemirskih programa (ESA, NASA, Planet, CSA ASC, SIIS itd.). U zavisnosti od vaših zahtjeva predložićemo vam optimalni tip snimaka i nivoe analiza. Imamo razvijene visokosofisticirane algoritme za procesuirnje i analizu svih vrsta satelitskih snimaka, na osnovu čega možemo da identifikujemo probleme i predložimo vam rješenja.