Етфарм ЗИС

Етфарм ЗИС

Земљишни информациони систем намијењен за управљање државним земљиштем, концесијама, закупима и сл.

Карактеристике:

Интегрисан дигитални катастарски план са свим подацима о парцелама

Алати за вишеструки унос података о додјељеном земљишту

Праћење реализације и истека уговора

Алати за мултикритеријално претраживање и филтрирање

Табеларни преглед интегрисаних података

Графички преглед интегрисаних података

Алати за проналажење и идентификацију парцела на терену (ГПС навођење, креирање рута кретања и сл.)

Алати за мјерење

Сервиси за креирање извјештаја и експорт у различитим форматима

Администраторски панел за управљање са подацима и корисницима