Etfarm ZIS

Etfarm ZIS

Zemljišni informacioni sistem namijenjen za upravljanje državnim zemljištem, koncesijama, zakupima i sl.

Karakteristike:

Integrisan digitalni katastarski plan sa svim podacima o parcelama

Alati za višestruki unos podataka o dodjeljenom zemljištu

Praćenje realizacije i isteka ugovora

Alati za multikriterijalno pretraživanje i filtriranje

Tabelarni pregled integrisanih podataka

Grafički pregled integrisanih podataka

Alati za pronalaženje i identifikaciju parcela na terenu (GPS navođenje, kreiranje ruta kretanja i sl.)

Alati za mjerenje

Servisi za kreiranje izvještaja i eksport u različitim formatima

Administratorski panel za upravljanje sa podacima i korisnicima