Сензорско прикупљање просторних података

Сензорско прикупљање просторних података

Пројектујемо и у сарадњи са партнерима имплементирамо савремена сензорска рјешења за аутоматизовано прикупљање просторних података (метеоролошких, еколошких, агроеколошких, саобраћајних…). Сензорска рјешења су заснована на вајрлес, лора и клауд технологијама.