Senzorsko prikupljanje prostornih podataka

Senzorsko prikupljanje prostornih podataka

Projektujemo i u saradnji sa partnerima implementiramo savremena senzorska rješenja za automatizovano prikupljanje prostornih podataka (meteoroloških, ekoloških, agroekoloških, saobraćajnih…). Senzorska rješenja su zasnovana na vajrles, lora i klaud tehnologijama.