Projektovanje, razvoj i održavanje geoinformacionih sistema

Projektovanje, razvoj i održavanje geoinformacionih sistema

U današnjem vremenu prostorni podaci i prostorne informacije su presudne za uspješno poslovanje u različitim segmentima ljudskog djelovanja. Oko 70% svih podataka i informacija koje ljudi razmjenjuju između sebe, sprovodeći svoje aktivnosti, imaju prostorni predznak. U oblastima kao što su poljoprivreda, vodoprivreda, šumarstvo, saobraćaj, trgovina, industrija, marketing, državna uprava i lokalna uprava produkuje se velika količina prostornih informacija. Savremeni trendovi i načini poslovanja nameću potrebu za efikasno upravljanje sa prostornim podacima i informacijama. Imati kvalitetnu i pravovremenu informaciju i biti u mogućnosti analizirati velike količine podataka znači kvalitet u upravljanju procesima i optimalno donošenje odluka.

Kao kompanija koja se bazirala na rad sa prostornim podacima, informacijama i geoinformacionim tehnologijama pružamo kompletne usluge projektovanja, razvoja i održavanja geoinformacionih sistema.