Пројектовање, развој и одржавање геоинформационих система

Пројектовање, развој и одржавање геоинформационих система

У данашњем времену просторни подаци и просторне информације су пресудне за успјешно пословање у различитим сегментима људског дјеловања. Око 70% свих података и информација које људи размјењују између себе, спроводећи своје активности, имају просторни предзнак. У областима као што су пољопривреда, водопривреда, шумарство, саобраћај, трговина, индустрија, маркетинг, државна управа и  локална управа продукује се велика количина просторних информација. Савремени трендови и начини пословања намећу потребу за ефикасно управљање са просторним подацима и информацијама. Имати квалитетну и правовремену информацију и бити у могућности анализирати велике количине података значи квалитет у управљању процесима и оптимално доношење одлука.

Као компанија која се базирала на рад са просторним подацима, информацијама и геоинформационим технологијама пружамо комплетне услуге пројектовања, развоја и одржавања геоинформационих система.