Етфарм LPIS

Етфарм LPIS

Систем за идентификацију парцела. Интегрише катастарске, сателитске и податке о пријавама за подстицаје, чиме је омугћена валидација засијаних површина.

Карактеристике:

Интегрисане базе катастарских података, са подацима о парцели

Интегрисане базе података пријава засијаних површина

Интегрисани подаци класификације култура на основу сателитских снимака

Табеларни преглед интегрисаних података

Графички преглед интегрисаних података

Алати за мултикритеријално претраживање и филтрирање

Алати за преглед и валидацију засијаних површина и провјеру усклађености са пријавама

Алати за проналажење и идентификацију парцела на терену (ГПС навођење, креирање рута кретања и сл.)

Алати за мјерење

Сервиси за креирање извјештаја и експорт у различитим форматима

Администраторски панел за управљање са подацима и корисницима