Etfarm LPIS

Etfarm LPIS

Sistem za identifikaciju parcela. Integriše katastarske, satelitske i podatke o prijavama za podsticaje, čime je omugćena validacija zasijanih površina.

Karakteristike:

Integrisane baze katastarskih podataka, sa podacima o parceli

Integrisane baze podataka prijava zasijanih površina

Integrisani podaci klasifikacije kultura na osnovu satelitskih snimaka

Tabelarni pregled integrisanih podataka

Grafički pregled integrisanih podataka

Alati za multikriterijalno pretraživanje i filtriranje

Alati za pregled i validaciju zasijanih površina i provjeru usklađenosti sa prijavama

Alati za pronalaženje i identifikaciju parcela na terenu (GPS navođenje, kreiranje ruta kretanja i sl.)

Alati za mjerenje

Servisi za kreiranje izvještaja i eksport u različitim formatima

Administratorski panel za upravljanje sa podacima i korisnicima