Клауд технологије

Клауд технологије

У сарадњи са нашим партнерима омогућавамо развој и имплементацију комплетних ГИС рјешења заснованих на клауд технологијама, што клијенте ослобађа потпуног финансијских улагања у хардверску и мрежну инфраструктуру.