Klaud tehnologije

Klaud tehnologije

U saradnji sa našim partnerima omogućavamo razvoj i implementaciju kompletnih GIS rješenja zasnovanih na klaud tehnologijama, što klijente oslobađa potpunog finansijskih ulaganja u hardversku i mrežnu infrastrukturu.