ГИС базирани системи за мапирање поплава у реалном времену

ГИС базирани системи за мапирање поплава у реалном времену

Израда система за праћење степена ризика од поплава као и мапирање поплављених подручја.