GIS bazirani sistemi za mapiranje poplava u realnom vremenu

GIS bazirani sistemi za mapiranje poplava u realnom vremenu

Izrada sistema za praćenje stepena rizika od poplava kao i mapiranje poplavljenih područja.