ГИС базирани пољопривредни информациони системи

ГИС базирани пољопривредни информациони системи

Нудимо готове производе и услуге према захтјеву у домену LPIS-а, управљања државним земљиштем и концесијама, фитосанитарни ГИС, прецизна пољопривреда и сл. Вршимо интеграција сателитских, метеоролошких и катастарских података,  пријава подстицаја и корисничких података.