GIS bazirani poljoprivredni informacioni sistemi

GIS bazirani poljoprivredni informacioni sistemi

Nudimo gotove proizvode i usluge prema zahtjevu u domenu LPIS-a, upravljanja državnim zemljištem i koncesijama, fitosanitarni GIS, precizna poljoprivreda i sl. Vršimo integracija satelitskih, meteoroloških i katastarskih podataka, prijava podsticaja i korisničkih podataka.