ГИС базирани системи за управљање еколошким ризицима

ГИС базирани системи за управљање еколошким ризицима

Нудимо готове производе и услуге према захтјевима клијената у домену развоја и имплеметације геоинформационих система у сегмету заштите животне средине, као што су: сателитски надзор и мониторинг животне средине, сервиси за рано упозоравање и сл.