GIS bazirani sistemi za upravljanje ekološkim rizicima

GIS bazirani sistemi za upravljanje ekološkim rizicima

Nudimo gotove proizvode i usluge prema zahtjevima klijenata u domenu razvoja i implemetacije geoinformacionih sistema u segmetu zaštite životne sredine, kao što su: satelitski nadzor i monitoring životne sredine, servisi za rano upozoravanje i sl.