Веб ГИС системи

Веб ГИС системи

Комплетна ГИС рјешења заснована на вебу. Прикупљање података, обада, анализе и приказ. Централизовани системи без потребе за скупим хардверима, без потребе инсталације софтвера.