Rješenja za pametne gradove (Smart City)

Rješenja za pametne gradove (Smart City)

Naš tim nudi usluge za izgradnju koncepta „Pametan grad“, sa ciljem da se stvore održivi urbani sistemi, odnosno sigurnija i srećnija mjesta za život građana. Razvijamo centralne informacione sisteme zasnovane na GIS-u koji integrišu ne samo sve sudionike već i svaki aspekt procesa u urbanim sredinama, počevši od konceptualizacije, planiranja, razvoja i održavanja. Sistemi koje izrađujemo omogućavaju potpuno automatizovano praćenje i upravljanje gradom u realnom vremenu, ostvarenu putem mreže senzora, kamera i bežičnih uređaja.

Ključni atributi našeg u kocepta „Pametan grad“:

Povezivanje ljudi, podataka, gradskih usluga i infrastrukture pomoću geoinformacionih tehnologija.
Dijeljenje podataka i informacija. Izgraditi povjerenje i odnos između gradske uprave i građana.
Koristiti gradske interne podatke, podatke građana i senzora u realnom vremenu, IoT (eng. Internet of Things).
Vizualizacija podataka, analiza i evaluacija za efektivnije i efikasnije odlučivanje.