Prostorne analize i saobraćajni GIS sistemi

Prostorne analize i saobraćajni GIS sistemi

Тренд урбанизације, пораст броја становника и повећање броја регистрованих возила на путевима узрокују негативан притисак на кретање, роба, људи и услуга. Ми нудимо услуге која су у основи базирана на примјени ГИС-а као алата у процесу планирања, пројектовања и управљања саобраћајном инфраструктуром. Наш креативан тим ради на развоју платформи за управљење превозним средствима, моделовању саобраћајних објеката и сл.

Кориснику прилагођене апликације са интегрисаним алатима за мапирање помажу при визуализацији планираних послова, текућих активности, проблема са одржавањем, подручја са високим ризиком као и анализа исоријских података.

Израдом система за управљање саобраћајем у могућности сте да израдите моделе ризика управања имовином. Овај систем омогућава градовима и комуналним службама да одреде приорите за одржавање, те приоритете за капитално инвестирање.

Развијамо системе за ГПС праћење возила са циљем оптимизације трошкова превоза.