Пројектовање и имплементација просторних база података

Пројектовање и имплементација просторних база података

У зависности од специфичних захтјева клијената пројектујемо и креирамо потпуно прилагођене моделе просторних података, оптимизоване и са високим перформансама, засебно или као дијелове комплетних информационих система.