PGIS

PGIS

Participativni GIS čija je namjena interakcija korisnika (stanovništva, privrednih subjekata) sa nadležnim službama u vidu prijava i slanja geolokacijskih informacija.

Karakteristike:

Alati za jednostavan unos informacija o prijavi

Korisnički nalozi

Tabelarni i kartografski pregled prijava

Praćenje realizacije prijava

Filtriranje prema više kriterijuma

Obavještenja i notifikacije

Administratorski paneli za upravljanje sa prijavama i korisnicima

Alati za generisanje statistike prijava

Alati za printanje i izvještvanje