Отворени код и властита рјешења

Отворени код и властита рјешења

У нашој компанији базирали смо се на развој и имплементацију рјешења заснованих на отвореном коду (opensource) и властитим рјешењима, што клијенте ослобађа плаћања скупих лиценци и одржавања. Велики програмерски ресурси у виду високообразованих кадрова са дугогодишњим искуством омогућавају нам да развијамо властите производе, потпуно прилагођене захтјевима клијената.