Комплетна ГИС рјешења за локалне управе

Комплетна ГИС рјешења за локалне управе

Нудимо системе за анализу и управљање локацијама, сервиси за интеракцију са становништвом и пословном заједницом, централизовање и стандардизовање података, интеграција одјељења и зависних предузећа, комплетна рјешења  без улагања финансијских средстава у инфраструктуру.