GIS bazirani sistemi za upravljanje epidemiološkim rizicima

GIS bazirani sistemi za upravljanje epidemiološkim rizicima

Nudimo gotove proizvode i usluge prema zahtjevima klijenata u domenu razvoja i implemetacije geoinformacionih sistema za prikupljanje, obradu, analizu i izvještavanje u vrijeme pojave epidemioloških rizika. Naša rješenja sadrže module za efikasno prikupljanje i unos podataka u sistem, razmjenu informacija između službi, alate za praćenje kontakata, analitičke alate za identifikaciju žarišnih zona i klastera kontakata, te alate za pravovremeno izvještavanje. Korištenjem naših rješenja epidemiološke rizike je moguće držati pod kontrolom u velikoj mjeri.