ФГИС

ФГИС

ФГИС

Систем намијењен за прогнозу ризика од пожара у реалном времену. Интеграцијом саталитских снимака и прогнозних метеоролошких података врши се прогноза ризика од пожара, која укључује могући интензитет пожара и средства неопходна за гашење.

Карактеристике:

Пожарни индекси (Canadian Forest Fire Weather Index – FWI)

Вегетациони индекси

Интеграција пожарних индекса и вегетационог статуса

Метео прогноза локацијски базирана

Мапа активних пожара

Подаци у реалном времену

Класе интензитета потенцијалних пожара

Тродневна и седмодневна прогноза ризика

Администраторски панели за уптављае системом

Геопортал за информисање становништва