EPIGIS

EPIGIS

Informacioni sistem namijenjen za upravljanje sa epidemiološkim rizicima.

Karakteritike:

Efikasan unos podataka

Efikasna razmjena podataka

Tabelarni i grafički pregledi podatak

Geolokacijski podaci

Nadzor oboljelih

Nadzor kontakata

Alati za analizu i identifikaciju prostornih žarišta

Alati za analizu i idenifikaciju klastera kontakata

Alati za izvještavanje

Geoportal za informisanje stanovništva

Administratorski panel za upravljanje sa podacima i korisnicima